Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information av Justitieombudsmannen
Lilian Wiklund, justitieombudsman, informerar om
justitieombudsmannens verksamhet

2. Justering av protokoll

3. Anslag inom utgiftsområde 9 (SoU1)
Beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november kl. 9.30

Bilagor


2. Prot. 2011/12:4 (mejlas 7/11)
3. Föredragningspromemoria, anslagsbilagor och 2 st
motionshäften (endast i papper!)
4. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 45-51
5. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet