Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information av Försäkringskassan
Dan Eliasson, generaldirektör, informerar om
uppdrag om personlig assistans.

2. Kl. 11.30 EU-information
Statssekreterarna Ragnwi Marcelind och Karin Johansson
Socialdepartementet

3. EU-fråga om ändring i förordning och direktiv om
information till allmänheten om receptbelagda
humanläkemedel och vad gäller säkerhetsövervakning.
Överläggning
Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet
KOM(2011) 632 och KOM(2011) 633

4. Justering av protokoll

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Beredning
Föredragande: KD

6. Barnfattigdom
Fråga om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig över
motioner.
Föredragande: AR

7. Utrikesresa - diskussion

8. Inkomna EU-dokument

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november kl. 09.00 Obs! tiden

Bilagor


1. PM med bilagor
2. Kansliets PM
KOM(2011) 632
KOM(2011) 633
3. Underlag mejlas ut senast under måndag den 14/11
4. Prot. 2011/12:6 (mejlas 14/11)
5. PM och häfte med KU:s prot.utdrag och bilaga
6. PM, bilaga och motionshäfte (endast i papper!)
8. Lista över inkomna EU-dokument
KOM(2011) 689
K(2011) 7884
9. Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet.