Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:8 Torsdag 2011-11-17 kl. 09:00

Torsdag 2011-11-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1a. Kl. 09.00 Information av Socialstyrelsen
Lars-Erik Holm, generaldirektör och Per-Anders
Sunesson, avdelningschef Tillsynsavdelning, informerar
om tillsyn av äldreomsorg
1b. Lars-Erik Holm, generaldirektör, informerar om
organdonation

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november kl. 11.00

Bilagor


1. PM
2. Prot. 2011/12:6 (mejlas 16/11)
3. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet