Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:9 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information av Myndigheten för vårdanalys
Fredrik Lennartsson, generaldirektör, informerar.

2. Kl. 11.30 Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Gudrun Antemar, informerar om
granskningsplanen.

3. Justering av protokoll

4. Fråga om yttrande till KU - Uppföljning av riksdagens
tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Justering
Föredragande: KD

5. Samordning av stöd till barn och unga med
funktionsnedsättning (SoU6)
Beredning
Skr. 2011/12:23 och motioner
Föredragande: JLS

6. Fråga om yttrande till NU - Exportförbud för snus
Beredning
Mot. 2011/12:N319 och 2011/12:N401
Föredragande: CEP

7. Anslag inom utgiftsområde 9
Fortsatt beredning
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredraganden: AR, KD

8. Planering av den öppna utfrågningen den 15 december

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november kl. 09.00-12.00
Öppen utfrågning på temat Missbruks- och beroendevård
- vem ska ansvara för vad? Lokal: Förstakammarsalen

Bilagor


Punkt 2: Deltagarlista, delas på bordet
Punkt 3: Prot. 2011/12:8 (mejlas 21/11)
Punkt 4: Utkast till protokollstext
Punkt 5: PM och motionshäfte (endast i papper!)
Punkt 6: PM och motioner
Punkt 7: PM och motion
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet