Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2013-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22
Datum och tid: 2013-03-07 10:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Alkoholfrågor (SoU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS

3. Arbetsplan

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag 12 Mars 2013 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:21 (mejlas 6/3)
Punkt 2: Föredragningspromemoria
(motionshäfte tidigare delat i postfacken)
Punkt 3: Förslag på arbetsplan v. 10-16
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet