Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Onsdag 2013-03-27 kl. 12:30

Onsdag 2013-03-27 kl. 12:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-03-27 12:30
Plats: Andrakammarsalen (RÖ 5-2:a ka.)

Öppet seminarium om folkhälsofrågor

Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 april 2013 kl. 11.00

Bilagor


Preliminärt program
Förteckning över inbjudna
Sammanfattning av Malmökommissionen