Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet (SoU22)
Justering
Prop. 2012/13:94 och motioner
Föredragande: JS

3. Upphävande av kravet på sterilisering för
ändrad könstillhörighet (SoU24)
Justering
Prop. 2012/13:107 och motioner
Föredragande: CEP

4. Vårändringsbudget för 2013
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2012/13:99 och motion
Föredragande: AR

5. 2013 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU - omedelbar justering
Prop. 2012/13:100
Föredragande: AR

6. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2012/13:101
Föredragande: MD

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:30 (mejlas 13/5)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:SoU22
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SoU24
Punkt 4: PM Vårändringsbudget 2013
och motion 2012/13:Fi11
Punkt 5: PM Vårbudget 2013
Punkt 6: PM Årsredovisning för staten 2012
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet