Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-06-11 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Karin Johansson
Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco

2. EU-information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument

5. Bemyndigande
Bemyndigande för ordföranden alt. presidiet att
i förekommande fall under sommaruppehållet
inhämta regeringens bedömning av tillämpningen
av subsidiaritetsprincipen

6. Lägesrapport av uppföljningsgruppens arbete

7. Redovisning av ev. motioner i anledning av
prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om
vad arv och miljö betyder för människors hälsa

8. Uppdrag att justera protokollet
Fråga om uppdrag för ordföranden att justera terminens
sista protokoll

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
(prel.)Tisdagen den 18 juni 2013 kl. 08.30 (?)

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
Återrapport Epsco 7 december 2012
Återrapport informellt Epsco 4-5 mars
Punkt 2: Kansliets PM
Återrapport Epsco 28 februari 2013
K(2013)3077
Fakta PM 2013/13:FPM78
Fakta PM 2013/13:FPM79
Punkt 3: Prot. 2012/13:34 (mejlas 10/6)
Punkt 4: Lista inkomna EU-dok.
Punkt 7: PM
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet