Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-04 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om donations-
och transplantationsfrågor
Anders Milton, särskild utredare, informerar
om utredningens arbete och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR/CEP

4. Narkotika- och dopningsfrågor (SoU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: JS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Jfr. handlingar till sammanträdet den 28 januari,
motioner om hälso- och sjukvården (SoU10)
Kommittédirektiv 2013:25 mejlat den 30/1
Punkt 2: Prot. 2013/14:17 (mejlas 3/2)
Punkt 3: Föredragningspromemoria och bilaga Kompletterande
beredningsunderlag om specialistsjuksköterskor
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte och bilaga
Punkt 5: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet