Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-03-20 kl. 10:30

Torsdag 2014-03-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-03-20 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Folkhälsofrågor (SoU18)
Justering
Motioner
Föredragande: AR

3. Alkoholfrågor (SoU14)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

4. Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till
trygga uppväxtvillkor (SoU21)
Beredning
Skr. 2013/14:87 och motioner
Föredragande: JS

5. Arbetsplanen

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 mars 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:26 (mejlas 19/3)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU18
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:SoU14
Punkt 4: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 5: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet