Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Alkoholfrågor (SoU14)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

3. Arbetsplanen

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 mars 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:27 (mejlas 24/3)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU14
Obs! skickas ut på måndag den 24/3
Punkt 3: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet