Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:31 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:31
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till
trygga uppväxtvillkor (SoU21)

Justering
Skr. 2013/14:87 och motioner
Föredragande: JS

3. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor
Information och diskussion

4. Arbetsplanen

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:29 och 30 (mejlas 7/4)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU21
Punkt 3: PM möte 8 april socialutskottet
Missiv
Rapport: Att donera organ (S2014:04)
Deltagarlista
Punkt 4: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 5: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet