Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-04-10 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter
och uppväxtvillkor i Sverige (SoU23)

Beredning
Skr. 2013/14:91 och motioner
Föredragande: AR

3. Informationsförfaranden i samband med
organtransplantationer (SoU25)
Beredning
Prop. 2013/14:96
Föredragande: KD

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2013/14:75
Föredragande: CEP

5. Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig
prissättning av läkemedel (SoU22)
Beredning
Prop. 2013/14:93 och motioner
Föredragande: CEP

6. Arbetsplanen

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:31 (mejlas 9/4)
Punkt 2: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: PM
Punkt 5: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 6: Uppdaterad arbetsplan v.16-24
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet