Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Mer inflytande för den enskilde i valet av
hjälpmedel (SoU19)

Justering
Prop. 2013/14:67 och motioner
Föredragande: JLS

3. Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
(SoU26)
Beredning
Prop. 2013/14:168 och motioner
Föredragande: JS

4. Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder
vid psykiatrisk tvångsvård (SoU27)
Beredning
Prop. 2013/14:119 och motioner
Föredragande: KD

5. Arbetsplanen

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:32 (mejlas 14/4)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU19
Punkt 3: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 5: Uppdaterad arbetsplan v.16-24
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet