Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Grönbok om mobil hälsa ("m-hälsa") (SoU29)
Information
KOM(2014) 219
Föredragande: KD

3. Patientlag(SoU24)
Beredning
Prop. 2013/14:106 och motioner
Föredragande: JLS

4. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2013/14:99
Föredragande: AR

5. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2013/14:101
Föredragande: MD

6. Arbetsplanen

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:34 (mejlas 5/5)
Punkt 2: Kansliets PM
KOM(2014) 219
Punkt 3: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 4: PM
Punkt 5: PM
Punkt 6: Uppdaterad arbetsplan v.19-24
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet