Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:12 Torsdag 2014-12-11 kl. 09:30

Torsdag 2014-12-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12
Datum och tid: 2014-12-11 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Anslagen inom Utgiftsområde 9 (SoU1)
Justering
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: AR, KD, JLS, JS

3. Inkomna EU-dokument

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera
dagens protokoll


Bilagor