Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:13 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13
Datum och tid: 2015-01-15 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Arbetsplan

2. Kommissionens arbetsplan

3. Överlämnande av motionsyrkande till NU
Föredragande: CF

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 22 januari 2015 kl. 09.30

Bilagor