Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2015-01-22 kl. 09:30

Torsdag 2015-01-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14
Datum och tid: 2015-01-22 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Utvärderings- och forsknings-
sekretariatet

2. Justering av protokoll

3. Vårdvalssystem i primärvården (SoU3)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

4. Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga
omsorgsgivare (SoU4)
Beredning
Skr. 2014/15:11 och motioner
Föredragande: JLS

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 5 februari 2015 kl. 08.00 (obs! tiden)

Bilagor