Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-02-12 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16
Datum och tid: 2015-02-12 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Infektion med ebolavirus (SoU5)
Justering
Prop. 2014/15:38
Föredragande: JS

3. Information av Inspektionen för socialförsäkringen

4. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 19 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor