Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2015-02-19 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information om sprututbyte av Socialdepartementet
och Folkhälsomyndigheten

2. Justering av protokoll

3. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR, JLS

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 3 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor