Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2015-03-03 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information och eventuell överläggning
Statssekreterare Pernilla Baralt
Socialdepartementet
Sociala frågor inför Epsco

2. Justering av protokoll

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor
Beredning
Motioner
Föredragande: Cecilia Persson

4. Arbetsplan

5. Inkomna EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 5 mars 2014 kl. 09.30

Bilagor