Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19
Datum och tid: 2015-03-05 09:30
Plats: RÖ4-50

Intern utfrågning om familjeklassning av narkotika

Nästa sammanträde

Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor