Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-03-12 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Läkemedelsverket

2. Justering av protokoll

3. Socialtjänstfrågor (SoU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: JS

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 17 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor