Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Socialdepartementet
Statsrådet Åsa Regnér informerar om barnkonventionen
och FN:s barnrättskommitté

2. Justering av protokoll

3. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD

4. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JS

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 24 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor