Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-03-24 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: JLS, AR

3. Folkhälsofrågor (SoU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: CM

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 26 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor