Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-03-26 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-03-26 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU6)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

3. Apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU9)
Justering
Motioner
Föredragande: CEP

4. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JS

5. Funktionshindersfrågor (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: MP

6. Äldrefrågor (SoU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 9 april 2015 kl. 09.30

Bilagor