Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-04-09 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
Ordförande Kjell Asplund informerar om rapporten
Med- och egenfinansiering - etiska aspekter, Smer 2014:1

2. Utvärdering och forskning
Helene Limén, Utvärderings- och forskningssekretariatet,
presenterar förslag till forskningsöversikt.
Ev. beslut om uppdrag att ta fram forskningsöversikt

3. Justering av protokoll

4. Socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)
Justering
Motioner
Föredragande: JS

5. Folkhälsofrågor (SoU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CM

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Fråga om yttrande till UU
Skr. 2014/15:65
Föredragande: KD

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 16 april 2015 kl. 09.30

Bilagor