Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-04-16 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Socialdepartementet
Statssekreterare Agneta Karlsson informerar om
legitimationskrav för kuratorer

2. Legitimationskrav för kuratorer
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
om legitimationskrav för kuratorer
Föredragande: CEP

3. Justering av protokoll

4. Funktionshindersfrågor (SoU8)
Justering
Motioner
Föredragande: MP

5. Äldrefrågor (SoU11)
Justering
Motioner
Föredragande: MN

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (SoU3y)
Justering av yttrande till UU
Skr. 2014/15:65 och motion
Föredragande: KD

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 23 april 2015 kl. 09.30

Bilagor