Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-04-23 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands m.m. (SoU15)
Beredning
Prop. 2014/15:76
Föredragande: KD

3. En ny läkemedelslag (SoU16)
Beredning
Prop. 2014/15:91 och motion
Föredragande: CEP

4. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser
till regeringen

Fråga om yttrande till KU
Skr. 2014/15:75
Föredragande: AR/JLS

5. Legitimationskrav för kuratorer
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
om legitimationskrav för kuratorer
Föredragande: CEP

6. Arbetsplan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 5 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor