Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-05-07 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Utbildningsdepartementet
Statssekreterare Anders Lönn informerar om utbildnings-
frågor när det gäller legitimationskrav för kuratorer.

2. Legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården.
Föredragande: CEP

3. Justering av protokoll

4. Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser
utomlands m.m. (SoU15)
Justering
Prop. 2014/15:76
Föredragande: KD

5. En ny läkemedelslag (SoU16)
Justering
Prop. 2014/15:91 och motion
Föredragande: CEP

6. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser
till regeringen

Fråga om yttrande till KU
Skr. 2014/15:75
Föredragande: AR/JLS

7. Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan
regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården
(SoU13)
Beredning
Skr. 2014/15:52
Föredragande: JLS

8. Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
(SoU14)
Beredning
Skr. 2014/15:72 och motion
Föredragande: KD

9. Fråga om deltagande i riksdagens OECD-nätverk
Föredragande: CM

10. Arbetsplan

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor