Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Statskontoret
Presentation av utvärderingen av regeringens strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

2. Justering av protokoll

3. Vårändringsbudget för 2015 (SoU4y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:99
Föredragande: AR

4. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2014/15:101
Föredragande: AR

5. Riksdagens OECD-nätverk
Fråga om att utse två ledamöter
Föredragande: CM

6. Arbetsplan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 maj 2015 kl. 09.30

Bilagor