Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-05-21 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Statskontoret
Presentation av rapporten om vård till papperslösa

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan
regering
en och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)
Justering
Skr. 2014/15:52
Föredragande: JLS

4. Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
(SoU14)

Justering
Skr. 2014/15:72 och motion
Föredragande: KD

5. Vårändringsbudget för 2015 (SoU4y)
Justering
Prop. 2014/15:99
Föredragande: AR

6. Legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården
Fortsatt behandling av förslag till utskottsinitiativ
om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården.
Föredragande: CEP

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 28 maj 2015 kl. 09.30

Bilagor