Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-05-28 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Ägarprövningsutredningen
Cristina Eriksson Stephanson, utredare, presentation av
slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden
(SOU 2015:7)

2. Justering av protokoll

3. Legitimation för kuratorer inom
hälso- och sjukvården (SoU17)

Justering
Utskottsinitiativ
Föredragande: CEP

4. Arbetsplan

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 juni 2015 kl. 09.30

Bilagor