Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-06-04 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Agneta Karlsson
Socialdepartementet
Hälsodelen och sociala delen inför Epsco

2. Information om forskningsöversikten
Helene Limén, Utvärderings- och forskningssekretariatet,
presenterar arbetet med forskningsöversikten

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument

5. Kanslimeddelanden

6. Fråga om bemyndigande
Bemyndigande för ordföranden att i förekommande
fall under sommaruppehållet inhämta regeringens
bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

7. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera
dagens protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Reserv - Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.30

Bilagor