Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:30

Torsdag 2014-11-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-11-13 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Folkhälsomyndigheten
Generaldirektör Johan Carlson informerar om
verksamheten och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Ramen för utgiftsområde 9 (SoU1y)
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:1 och motioner
Föredragande: AR/KD

4. Höständringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2014/15:2
Föredragande: AR

5. Upphävande av kravet på vårdvals-
system i primärvården (SoU3)
Beredning
Prop. 2014/15:15
Föredragande: CF

6. Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013
(SoU2)
Beredning
Skr. 2013/14:240
Föredragande: AF

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 november 2014 kl. 11.00

Bilagor