Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-27 kl. 08:30

Torsdag 2014-11-27 kl. 08:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2014-11-27 08:30
Plats: Förstakammarsalen (RÖ5-1:a ka.)

OBS! INSTÄLLT!
Offentlig utfrågning om Upphävande av kravet på
vårdvalssystem i primärvården

Med anledning av att regeringen återkallar propositionen
Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
finns just nu inte något för socialutskottet att bereda i det ärendet.

Därför finns det nu inte anledning att hålla någon offentlig utfrågning.
Utfrågningen den 27 nov. kl. 8.30 ställs därför in
.

Regeringen har aviserat att återkomma med en proposition under
våren, och det kan då finnas skäl för utskottet att återkomma.

Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 december 2014 kl. 11.00

Bilagor