Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-29 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Pernilla Baralt
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

2. Resultatredovisning i budgetpropositionen
Information av Christer Åström och Cecilia Mobach från
utvärderings- och forskningssekretariatet

3. Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SoU3)
Fråga om att ge civilutskottet tillfälle att yttra sig över prop.
2014/15:127 och ev. motioner.
Föredragande: JLS

4. Förenklad motionshantering

5. Utskottsresa till Bryssel

6. Arbetsplan

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 15 oktober 2015 kl. 09.30

Bilagor