Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10
Datum och tid: 2015-12-01 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Pernilla Baralt
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

2. EU-information
Statssekreterare Agneta Karlsson
Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco

3. Information av Socialdepartementet
Statsrådet Gabriel Wikström informerar om den aktuella
flyktingsituationen i Sverige och legitimation för utländska utbildningar.

4. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:9 (mejlas 30/11)

5. Arbetsplan

6. Inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdag den 3 december 2015 kl. 08.30

Bilagor