Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17
Datum och tid: 2016-02-02 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt
vistas i Sverige

Statsrådet Åsa Regnér
Socialdepartementet
Martin Valfridsson, nationell samordnare

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:16 (mejlas 1/2)

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 februari 2016 kl. 09.30

Bilagor