Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-02-04 kl. 09:30

Torsdag 2016-02-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18
Datum och tid: 2016-02-04 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:17 (mejlas 3/2)

2. Socialtjänstfrågor (SoU6)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD/CEP

3. Ensamkommande barn (SoU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD/CEP

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
- Tisdag den 9 februari 2016 kl. 10.00-13.00
Offentlig utfrågning om: Ensamkommande barn och
socialtjänstens ansvar
- Torsdag den 11 februari 2016 kl. 09.30

Bilagor