Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-09 kl. 10:00

Tisdag 2016-02-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19
Datum och tid: 2016-02-09 10:00
Plats: Förstakammarsalen (RÖ 5-1:a ka.)

Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.30

Bilagor