Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 10:30

Tisdag 2015-10-13 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-10-13 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:1 (mejlas 12/10)

2. Val av vice ordförande

3. Höständringsbudget
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Prop. 2015/16:2
Föredragande: AR

4. Ramen för utgiftsområde 9 (SoU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet.
Prop. 2015/16:1 och motioner.
Föredragande: AR

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (SoU2y)

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.
Föredragande: KD

6. Förenklad motionshantering
Fråga om beslut om riktlinjer.
Föredragande: CEP

7. Arbetsplan

8. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag den 20 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor