Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20
Datum och tid: 2016-02-11 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information och återrapportering om EU-arbetet
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet

2. Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut -
med företrädare för regeringen

Kommissionens förslag till rådsslutsater om Årlig
tillväxtöversikt för 2016 (AGS, Annual Growth Survey).
Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet

Ev. ställningstagande och omedelbar justering.

3. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:18 och 2015/16:19 (mejlas 10/1)

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR/JLS

5. Socialtjänstfrågor (SoU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD/CEP

6. Ensamkommande barn (SoU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: KD/CEP

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 23 februari 2016 kl. 11.00

Bilagor