Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-02-23 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information om situationen på HVB
Företrädare från SKL och Vårdföretagarna.

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:20 (mejlas 22/2)

3. Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (SoU9)
Justering
Skr. 2015/16:53 och motioner
Föredragande: AR

4. Mottagande av motion från KU
Föredragande: KD

5. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 25 februari 2016 kl. 09.30

Bilagor