Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:22 Torsdag 2016-02-25 kl. 09:30

Torsdag 2016-02-25 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22
Datum och tid: 2016-02-25 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information och utbildning om den
digitala mötestjänsten

Riksdagens IT-avdelning.

2. Information om situationen på HVB och
familjehem för ensamkommande barn

Företrädare från Socialstyrelsen och IVO.

3. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:21 (mejlas 24/2)

4. Ensamkommande barn (SoU18)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

5. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AR/JLS

6. Utskottets utrikesresa

7. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 1 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor