Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 09:30

Torsdag 2016-03-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-03-03 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:22 (mejlas 2/3)

2. Socialtjänstfrågor (SoU6)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

3. Aktuella EU-frågor
Föredragande: CF

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 10 mars 2016 kl. 09.30

Bilagor