Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-10 kl. 09:30

Torsdag 2016-03-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-03-10 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:23 (mejlas 9/3)

2. Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet -
genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv (SoU10)

Beredning
Prop. 2015/16:82 och motioner
Föredragande: CEP

3. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 22 mars 2016 kl. 11.00

Bilagor