Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-04-14 09:45
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Utvärderings- och
forskningssekretariatet

Forskningsöversikten över cancervården
Ev. beslut om tryckning i RFR och om seminarier.

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:25 (mejlas 13/4)

3. Sammansättningen i Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd (SoU11)

Justering
Prop. 2015/16:8
Föredragande: AR

4. Statlig ersättning till personer som insjuknat
i narkolepsi efter pandemivaccinering
(SoU16)
Beredning
Prop. 2015/16:137 och motion
Föredragande: AR

5. Uppföljning av smittskyddsläkemedel (SoU13)
Beredning
Prop. 2015/16:97 och motion
Föredragande: JLS

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 19 april 2016 kl. 11.00

Bilagor