Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-04-19 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information av Socialdepartementet om
funktionshindersfrågor

statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:25 (mejlas 18/4)

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen

Fråga om yttrande till KU
Skr. 2015/16:75
Föredragande: CM

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 21 april 2016 kl. 09.30

Bilagor