Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-04-21 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Nya apoteksmarknadsutredningen
Utredare Åsa Kullgren

2. Justering av protokoll
Prot. 2015/16:27 (mejlas 20/4)

3. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SoU12)
Beredning
Prop. 2015/16:136 och motion
Föredragande: JS

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen

Fråga om yttrande till KU
Skr. 2015/16:75
Föredragande: CM

5. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till UU
Skr. 2015/16:115
Föredragande: CM

6. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdag den 26 april 2016 kl. 11.00

Bilagor